ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ (ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԿԻՍԱՄՅԱԿ I 2020-2021 ՈՒՍ.ՏԱՐԻ)