Ուսանողին /

Դասացուցակ

Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

 

Սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետ

 

Հեռակա ֆակուլտետ (ՍՄԿ)

 

Հեռակա ֆակուլտետ (ՖԴԱՏ)

 

Մագիստրատուրա (առկա և հեռակա)

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53